NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 48 (référence ref 48)

Titel: Practical intelligence at work : relationships between aging and cogonitive efficiency amaong managers in bank environment
Auteur(s): Regina Colonia-Willner
Tijdschrift: Psychology and aging, 13, 45-57, 1998
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel richten de auteurs zich rechtstreeks tot het werkmilieu en de cognitieve prestaties van een groep ervaren (oudere) managers. De auteurs opperen het idee dat de verworven kennis , gelinkt een de opgedane ervaring als manager, het prestatievermogen op het werk kan ondersteunen, in vergelijking met andere oudere personen. Het niveau van verworven ervaring wordt een vorm van impliciete kennis, die leidt tot groter succes in het werk. De resultaten tonen aan dat de praktische intelligentie bij oudere personen ertoe kan bijdragen om bepaalde vaardigheden die achteruit gaan met de leeftijd te compenseren. De resultaten tonen eveneens aan dat de verworven kennis de sociale omgang met gelijken, ondergeschikten en oversten vergemakkelijkt.

Trefwoorden:
  • intelligence
  • efficacité
  • aspect cognitif

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens