NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 52 (référence ref 52)

Titel: age difference in learning: Maintenance skills: a field study
Auteur(s): Catherine Delgoulet and Jean Claude Marquié
Tijdschrift: experimental aging research, 28, 27-37, 2002
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel bestuderen de auteurs de relatie tussen de emotionele toestand en het leervermogen. De auteurs beweren dat de oudere deelnemers angstiger zouden zijn dan de jongere deelnemers bij het aanleren van een werkmethode (techniek). De gebruikte methode baseert zich op een professionele opleiding van één week. De auteurs herinneren eraan dat de opleiding van belang was voor de deelnemers: de officiële erkenning van hun technische vaardigheden, het feit officieel verantwoordelijke te worden van de technische inspectie, gebruik makend van de werkmethode geleerd tijdens de opleiding. De resultaten tonen dat het angstniveau stijgt met de leeftijd. De verworven ervaring van de oudere deelnemers vermindert het angstniveau niet in vergelijking met de jongeren. Er is weinig verschil in het vermogen om de nieuwe werkmethode aan te leren en toe te passen tussen de oudere en de jongere deelnemers. De auteurs hebben wel een verschillend gedrag bij het aanleren vastgesteld: de oudere deelnemers nemen frequenter nota’s en zullen sneller mondeling overleggen dan de jongeren. De resultaten wijzen erop dat de ouderen angstiger zijn tijdens het aanleren: zij nemen een grotere leemte waar in hun kennis in vergelijking met de jongeren. De resultaten tonen de mogelijkheid aan dat de ouderen tijdens het leerproces meer vertrouwen op een geschreven geheugensteuntje dan op hun eigen geheugen.

Trefwoorden:
  • performance
  • apprentissage
  • anxiété

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens