NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 58 (référence ref 58)

Titel: Cognitive development and change
Auteur(s): Acker L.R.
Tijdschrift: Human development in adulthood, , 82-107, 1998
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit hoofdstuk refereert de auteur naar de intelligentietest door Wechsler-Bellevue. Hij maakt melding van o.a. de definitie van intelligentie, de specifieke methode om het prestatievermogen van oudere deelnemers te meten (gezien hun weerstand). De auteur presenteert de resultaten, bekomen met de WAIS-R, die gebruikt wordt om de intelligentie van volwassenen te meten. De resultaten wijzen op het belang van een aantal factoren in de ontwikkeling van de intelligentie: de invloed van de opvoeding, de economische status, de toegankelijkheid tot de vooruitgang. De resultaten van de WAIS-R verminderen met de leeftijd voor de variabelen ruimtelijke oriëntatie, indicatief redeneringsvermogen en verbale vermogens. Het zijn eerder wat de auteur praktische vaardigheden noemt dan grote intellectuele inspanningen waardoor de ouderen zich zullen aanpassen aan het dagelijkse leven. Ook de gezondheidstoestand beïnvloedt de cognitieve achteruitgang. Hij stelt vast dat het afnemen van de cognitieve vermogens een teken kan zijn van een algemene achteruitgang, ‘terminal drop’ genaamd. De auteur haalt eveneens meerdere karakteristieken aan van de oudere populatie: probleem van stockage en van het herhalen van informatie, sensoriëel gebrek, onoplettendheid, grotere behoefte aan bijstand, traagheid bij het oplossen van een probleem. De auteur onderstreept dat ondanks deze moeilijkheden de oudere personen hun geheugen en hun motivatie om te leren kunnen verbeteren, door het nemen van de noodzakelijke tijd en het geven van een specifieke uitleg.

Trefwoorden:
  • aspect cognitif
  • développement
  • créativité
  • intelligence

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens