NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 59 (référence ref 59)

Titel: When the presence of creative coworkers is related to creativity: role of the supervisor close monitoring, developmental feedback and creative personality
Auteur(s): Jing Zhou
Tijdschrift: journal of applied psychology, 88, 413-422, 2003
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel, brengt de auteur de hypothese naar voren dat de contextuele factoren en de leiderschapsstijl de creativiteit op het werk ofwel kunnen stimuleren ofwel kunnen verhinderen. Hun vertrekpunt is dat de creativiteit verschillend is van de bedrijfsvernieuwing. Hij vermeldt dat een creatief medewerker het probleem kan identificeren, verschillende ideeën voorstelt en de normen op een adequate manier hanteert om zijn ideeën te evalueren en te herdefiniëren . Volgens de auteur, heeft de supervisor nood om gunstige voorwaarden te creëren opdat de werknemers verkrijgen en gemotiveerd zouden zijn om hun creativiteit op het werk te gebruiken (flexibele en motiverende supervisie versus controle en inhibitie van de motivatie). De resultaten tonen aan dat actieve werknemers zich uitdrukken als de supervisie flexibel is. De aanwezigheid van creatieve collega’s doet de creativiteit in het algemeen stijgen. De minder creatieve werknemers verwerven de nodige competenties om creatief te zijn (strategieën, …) in de aanwezigheid van creatieve persoonlijkheden. Om de ontwikkeling van de creativiteit op het werk te bevorderen hebben de supervisors, volgens de auteur, nood aan het ontwikkelen van een bewaking (soepel en motiverend) en een constructieve feedback, die aan het personeel de opportuniteit geven om creativiteit te verwerven

Trefwoorden:
  • créativité
  • compétence

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens