NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 60 (référence ref 60)

Titel: Feedbackvalebce, feedback style, task autonomy, and achievement, orientation : interactive effects on creative performance
Auteur(s): Jing Zhou
Tijdschrift: journal of applied psychology, 83, 261-276, 1998
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel wil de auteur de invloed van de stijl van feedback, van autonomie bestuderen op de creativiteit van de werknemers. Hij definieert de intrinsieke motivatie als de motivatie waardoor de werknemer zich ‘aangetrokken’ voelt tot zijn taak. Hij definieert de extrinsieke motivatie als de motivatie van de werknemer om iets te krijgen, zoals bijvoorbeeld een beloning (premie,…). De positieve valentie (feedback) refereert volgens de auteur naar het feit dat de ideeën op niveau van het werk creatiever zijn dan het criterium bij het begin (gefixeerd in het werk). De stijl van feedback wordt voorgesteld als de vaardigheid waarmee de feedback gegeven wordt (informeel versus controle). Een positieve feedback bevordert de creativiteit, zeker als de feedback op een informele manier gegeven wordt. Er is een grotere creativiteit bij de werknemers wanneer de werknemers een informele stijl van feedback krijgen, een waardering van positieve feedback, een grotere autonomie op het werk. Deze resultaten tonen aan dat bij de opbouw van een creatief vermogen zowel de sociale aspecten als de taken van de omgeving van het werk meespelen.

Trefwoorden:
  • feedback
  • créativité
  • autonomie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens