NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 62 (référence ref 62)

Titel: Work-related stress and depressive disorders
Auteur(s): Christopher Tennant
Tijdschrift: Journnal of psychosomatic research, 51, 697-704, 2001
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel presenteert de auteur de problemen van stress en arbeidsgerelateerde depressie. Hij beschrijft de omvang van het begrip burnout in verschillende beroepen. Bij arbeiders zijn gebrek aan controle en gebrek aan sociale contacten op het werk oorzaken van stress. Deze factoren kunnen leiden tot alcoholisme, roken, en een verhoogd absenteïsme op het werk. Bij kaderleden zijn herhaaldelijke wijzigingen van het werk, conflicten, de werkonzekerheid, het gebrek aan ondersteuning veeleer de stressoren. Werkdruk, gebrek aan autonomie en rolonduidelijkheden kunnen leiden tot depressie. Bij het onderwijzend personeel zijn de jobontevredenheid en het gebrek aan ondersteuning risico’s voor beroepsstress. De rolconflicten, de uitputting en het gevoel weinig bereikt te hebben op professioneel vlak kunnen leiden tot een burnout bij deze groep. Jonge geneesheren gaan zich mentaal slecht voelen door een slechte interface tussen beroeps- en privéleven. Psychologische problemen worden veroorzaakt door de ontevredenheid en de te hoge eisen van het beroep. Bij de verpleegkundigen vinden we dezelfde problemen. Bij de groep van de sociale werkers zijn de moeilijke confrontaties met klanten eerder oorzaak van burnout of depressie (de slechte klant/ patiënt relatie is een stressor, zoals bij de verpleegkundigen). Het teveel aan arbeidsuren, de rolonduidelijkheid op het werk, het gebrek aan opvang in het privéleven kan bijdragen tot het ontstaan van professionele stress of burnout

Trefwoorden:
  • stress
  • dépression
  • santé
  • absentéisme

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens