NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 65 (référence ref 65)

Titel: Klachten van depressiviteit in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking
Auteur(s): Bracke P, Wauterick N
Tijdschrift: Arch Public Health, 61, 223-247, 2003
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: nederlands

Samenvatting: In dit artikel leggen de auteurs een studie voor op een groot spectrum van de Belgische populatie. Het thema van deze studie heeft betrekking op klachten van depressie. De karakteristieken van de populatie bevatten gegevens over het geslacht, de leeftijd, de professionele status, het onderwijs, en de economische situatie van de deelnemers. De verzamelde gegevens tonen regionale verschillen aan in de klachten gelinkt aan depressie. Vrouwen hebben een verhoogde tendens om gevoelens van depressie of angst te rapporteren. De populatie uit de Waalse regio tonen  meer klachten, waarvan nog meer bij vrouwen. De depressieve klachten zijn talrijker tussen 35 en 44 jaar; met de leeftijd lijkt het te verminderen. Gescheiden vrouwen worden meer geraakt door  depressieve klachten dan gescheiden mannen; de klachten van depressie verminderen wanneer een nieuwe partner het leven van de gescheiden/alleenstaande persoon deelt. Deelnemers met een hoger niveau van educatie of met een hoger professioneel statuut rapporteren minder depressieve klachten. Daarentegen heeft de werkloosheid een belangrijke impact op depressie. De resultaten tonen aan dat een goede economische situatie van de familie het voorkomen van depressieve klachten toelaat.  De auteurs benadrukken het algemene en exploratieve karakter van de studie. Ze stellen in het licht dat een gevoel van autonomie, controle, een statuut en een hoog niveau van educatie  een muur kunnen vormen voor het depressief gevoel . Ze benadrukken dat het gevoel van depressie duidelijker lijkt  in de Waalse streek en in Brussel, vooral bij vrouwen en mensen zonder werk.

Trefwoorden:
  • démographie
  • dépression
  • anxiété

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens