NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 68 (référence ref 68)

Titel: Age difference in decision making : totake a risk or not ?
Auteur(s): Itiel E Dror, Michelle Katona, Krishna Mungur
Tijdschrift: Gerontology, 44, 67-71, 1998
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel bestuderen de auteurs de invloed van de leeftijd op het nemen van beslissingen en het nemen van een risico bij een beslissing. De auteurs merken op dat sommige beslissingen ongekende onzekerheden van de beslisser inhouden. De beslissing houdt dan het nemen van een risico in. Volgens de auteurs verschilt de wijze waarop oudere personen het risico waarnemen en een beslissing nemen van deze van de jongeren: de ouderen zullen minder snel het risico nemen van een onjuiste beslissing. Dit verschil vloeit voort uit de vrees om als onbekwaam bestempeld te worden i.g.v. een mislukking. De auteurs vermelden dat de oudere volwassenen een vermindering van bepaalde cognitieve vaardigheden (concentratie,..) kunnen vertonen, waartoe ze bepaalde gedragingen gaan ontwikkelen ter compensatie. Deze studie buigt zich over het nemen van een beslissing die een risico inhoudt. De studie focust op de interne processus (inschatten van de alternatieven, evaluatie van de resultaten die het gevolg zijn van de keuze,…) en het effect van de leeftijd op de stappen in het nemen van de beslissing. De gevolgde methode baseert zich op het spel van de blackjack. De resultaten tonen dat de responstijd varieert in functie van de risicograad (geen, zwak, matig, groot, eindeloos groot). De meeste tijd wordt genomen voor de grootste risico’s. Zowel de oudere als de jongere deelnemers nemen berekende risico’s en de 2 groepen zijn gelijkaardig bij het nemen van risico’s. De resultaten tonen dat de cognitieve mechanismen aangewend door de oudere deelnemers voor het nemen van een risicovolle beslissing, vergelijkbare beslissingen teweegbrengen bij de jongere deelnemers zowel wat de kwaliteit als de snelheid betreft. De auteurs benadrukken het belang om ook het effect in acht te nemen van externe factoren (zoals de feedback die gegeven wordt op de beslissing) op de belissingsname bij oudere personen .

Trefwoorden:
  • décision
  • efficacité
  • déclin

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens