NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 69 (référence ref 69)

Titel: Framing of task performance stratégies : effects on performanceun a multiattribute dynamic decision making environment
Auteur(s): Thomas E Nygren
Tijdschrift: Human factors, 39, 425-437, 1997
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel onderzoeken de auteurs de hypothese die stelt dat de introductie van een affectieve component de implementatie en het gebruik van beslissingsstrategieën kan beïnvloeden in een dynamische werkomgeving. De auteurs stellen voor dat de wijze waarop een beslissing, een taak initieel wordt gebouwd/geuit. Deze formulering kan de manier beïnvloeden waarop de individuen hun strategieën kiezen en hun beslissing nemen. De notie “constructie van de beslissing” verwijst naar een verschillende etappe van de pre-beslissing, een etappe die zich kan voordoen nadat een probleemsituatie initieel werd gedefinieerd door de beslisser. De studie beoogt om de aandacht te vestigen op de beperkingen van de constructie van een beslissing, door de mogelijke effecten te onderzoeken die de positieve/negatieve definitie van de taak kan hebben in de beslissingsname. De auteurs benadrukken dat een werkdruk die stress evenals de opgelegde tijdelijke verplichtingen produceert, de affectieve dimensies van de besluitvormer kunnen beïnvloeden, via een affectieve component zoals stress, dezelfde effecten meevoeren op de strategie van de beslissing en de performantie van de beslissingsname. De resultaten tonen dat de groep die een negatieve formulering van de taak heeft gekregen minder goede resultaten hadden: deze groep van deelnemers hebben de taak niet op een even efficiënte manier gecontroleerd als de groep deelnemers die een positieve formulering van de taak hebben gekregen. De stress op het werk, de angst geassocieerd met de vrees te verliezen (gelinkt met de negatieve taakformulering) heeft een stijvere houding met zich meegebracht. Volgens de auteurs stelt een cognitief-affectief model van de formulering/constructie van de beslissing/taak dat de simpele formulering (postief of negatief) van de taak voldoende kan zijn om hetzij een positieve (blijschap…) of hetzij een negatieve (angst, stress…) emotionele reactie op te roepen. Deze emotionele reactie kan op zijn beurt de beslisser beïnvloeden.

Trefwoorden:
  • décision
  • aspect cognitif
  • risques physiques

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens