NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 72 (référence ref 72)

Titel: Overall vigilance ans sustained attention decrments in healthy aging
Auteur(s): Anmamaria Berardi, Raja Paeasuraman, James V Haxby
Tijdschrift: Experimental aging research, 27, 19-30, 2001
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel gaan de auteurs na bij de verschillende leeftijdsgroepen in welke mate zij de aandacht kunnen vasthouden (bij een bepaalde taak). Zij definiëren de aangehouden aandacht als: een toestand, waarin tot actie zal overgegaan worden, en die de ontdekking en het op een onzekere wijze antwoorden op kleine wijzigingen mogelijk maakt in een omgeving. Ze onderscheiden de noties algemene aandacht (het algemene prestatieniveau op een taak die aandacht vraagt) en waakzaamheid (het vermogen om de aandacht tijdens een taak te kunnen behouden). Volgens de auteurs vermindert de algemene waakzaamheid, maar de verandering van de waakzaamheid in de tijd is dezelfde bij de jongeren en de ouderen. Het uitgevoerde onderzoek gaat via een taak voor visuele discriminatie na of er verschillen zijn in het aandachtig blijven naargelang de leeftijd. De studie toont aan dat waar over het algemeen de niveaus van waakzaamheid vergelijkbaar zijn in alle deelnemersgroepen, er toch een lichte afname waargenomen wordt bij de ouderen. De resultaten tonen aan dat de leeftijd geen verschil maakt qua aangehouden aandacht. Er is geen verschil in responstijd volgens de leeftijd. De optimale gezondheid van de oudere personen kan mogelijks de hogere waarden verklaren. De gevonden resultaten van deze studie tonen aan dat de algemene waakzaamheid een voorspelling kan zijn van het niveau van performantie van de taken waarbij aandacht nodig is. Zij zullen echter geen voorspellende waarde hebben voor de cognitieve taken, en hebben geen relatie met intelligentie.

Trefwoorden:
  • attention
  • attention
  • système sensoriel

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens