NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 73 (référence ref 73)

Titel: Age differences and divided attention: is there a general deficit ?
Auteur(s): Anik de Ribaupierre, Catherine Ludwig
Tijdschrift: Experimental aging research, 29, 79-105, 2003
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel stellen de auteurs de vraag of er specifieke leeftijdsverschillen bestaan in de capaciteit om twee taken op hetzelfde moment uit te voeren. Zij vragen zich ook de mogelijkheid af van oudere personen om de aandacht te verdelen. De tweede gestelde vraag betreft het al dan niet bestaan van een coördinatiefunctie die de prestatie ondersteunt bij de uitvoering van een dubbele taak. Uitgaande van de algemene veronderstelling dat de aandachtsmiddelen verminderen met de leeftijd, veronderstellen de auteurs het bestaan van een verschil in de uitvoering van een dubbele taak in functie van de leeftijd. De auteurs hebben de volgende taken gebruikt: de opsporing van een target, waarnemingsproeven, verbale proeven, geheugentests, leestaken en beoordelingstaken; de dubbele taken verbinden twee taken die op hetzelfde moment moeten worden gerealiseerd. De verworven resultaten tonen een hoofdeffect van de leeftijd in de taken. De prestaties zijn systematisch minder goed voor de dubbele taken. De oudere personen geven minder goede prestaties aan voor de dubbele taken. Het verschil tussen oudere en jongere personen wordt aangegeven voor: taken met een component gelinkt aan de responssnelheid, voor de visuele detectietaken. De resultaten van de studie tonen aan dat de leeftijd een effect lijkt te hebben op de cognitieve kost in verscheidene situaties (antwoordsnelheid en visuele detectie). De resultaten pleiten niet voor een algemene coördinatiefunctie. De resultaten onderstrepen ook twee verklarende factoren voor de heterogeniteit van het leeftijdseffect: hoge eisen op het niveau van het dringende verzoek van de aandacht, de gelijkenis van structuur op het niveau van de taak (verrichting van coördinatie versus opeenvolgende verrichtingen).

Trefwoorden:
  • attention
  • aspect cognitif
  • déclin

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens