NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 74 (référence ref 74)

Titel: Age related differences in resources preparation: the role of time uncertainty
Auteur(s): Louis Bherer, Sylvie Belleville
Tijdschrift: Journal of gerontology:Psychological Sciences, 59B, 66-74, 2004
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel onderzoeken de auteurs het effect van de leeftijd op de voorbereiding van een antwoord op een visuele stimulus. Zij vermelden dat deze voorbereiding van het antwoord een component is van de uitvoering en de vrijwillige controle van een actie. Zij definiëren het voorbereidingsproces als een geheel van gedragingen t.a.v. de aandacht, gedragingen die de basis vormen voor de ontwikkeling en het in stand houden van een optimale toestand (van de aandacht) alvorens de beweging uitgevoerd wordt. De auteurs maken een belangrijk onderscheid tussen twee begrippen: de specifieke voorbereiding (voorbereiding van een voorafbepaald antwoord op een specifieke stimulus) en de non-specifieke voorbereiding (synchronisatie van een actie in de ongekende tijd/antwoord). De oudere personen hebben moeilijkheden met een kortere voorbereidingstijd en zouden voordeel halen uit een langere voorbereidingstijd; zij zouden trager antwoorden op kortere stimulaties. De resultaten tonen dat de performantie zowel van de jongeren als van de ouderen verbetert als de intervaltijd van de voorbereiding substantieel verhoogd wordt. De latentietijd van het antwoord vermindert als de intervaltijd van de voorbereiding verhoogt. De resultaten tonen dat de verschillen volgens de leeftijd in de voorbereidingstijd niet moeten beschouwd worden als uiting van een algemene vertraging. De specifieke tekorten van de oudere personen in de kortste intervallen van de voorbereidingstijd moeten niet toegewezen worden aan een tijdelijke geremdheid. De oudere personen ondervinden moeilijkheden om zich voor te bereiden op een onzekere gebeurtenis. Deze moeilijkheden in de responstijd zouden de traagheid van de oudere deelnemers in hun reactietijd voor een bepaalde taak kunnen moduleren

Trefwoorden:
  • attention
  • performance
  • vitesse

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens