NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 81 (référence ref 81)

Titel: Effects of day on age differences in working memory
Auteur(s): Robert West, Kelly Murphy, Maria L Armilio, Fergus I M Craik, Donald T Stuss
Tijdschrift: , 57B, 03-010, 2002
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel onderzoeken de auteurs de invloed van de periode van de dag op de efficiëntie van het werkgeheugen. Deze invloed zou veel groter zijn bij oudere mensen. Volgens de auteurs kan het moment van de dag de efficiëntie van de cognitieve processen beïnvloeden. In dit model “moment van de dag” (TOD: time of day) bevorderen de inhibitieprocessen de functie van het werkgeheugen door de toegang van de niet- relevante informatie te beperken, door de niet- relevante informatie uit te wissen en door de niet- relevante antwoorden te belemmeren. De uitgevoerde studie streeft drie doeleinden na: de verkenning van de wisselwerking tussen de leeftijd en TOD betreffende de toegang tot de informatie, het uitwissen van de informatie en het antwoord van inhibitie van het werkgeheugen. De resultaten tonen aan dat de jongeren vermelden 's avonds alerter te zijn dan ’s ochtends. Ouderen vermelden ’s ochtends alerter te zijn dan ’s avonds. Het gevolg van „de intrusive“ informatie neemt toe bij de ouderen wanneer de maatregelen 's avonds worden genomen. De uitwisfunctie van het werkgeheugen wordt beïnvloed door de leeftijd en dit effect neemt toe wanneer de mensen worden getest op de niet-optimale tijdstippen van de dag. Ouderen tonen een meer uitgesproken latentietijd van antwoord dan jongeren, nog meer wanneer een “intrusive” informatie wordt gepresenteerd. De efficiëntie van de toegang, het uitwissen en de inhibitie van het antwoord worden gemoduleerd door de TOD en is meer uitgesproken bij ouderen. Ouderen kunnen gezien worden als ochtendtypes, jongeren eerder als neutrale types maar gekenmerkt als minder alert ’s ochtends dan ’s avonds.

Trefwoorden:
  • mémoire
  • performance

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens