NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 83 (référence ref 83)

Titel: Episodic memory change in late adulthood: generalizability across samples and performance incides
Auteur(s): Roger A Dixon, Ake Wahlin, Scott B Mailtalnd, Divid F Hultsch, Christopher Hertzog, Lars Backman
Tijdschrift: memory eand cognition, 32, 768-778, 2004
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: In dit artikel onderzoeken de auteurs het effect van de leeftijd op de achteruitgang van het episodisch geheugen over een periode van drie jaar bij oudere personen. Het episodisch geheugen is een aspect die frequent op eenzelfde manier wordt bestudeerd (invloed van de leeftijd) als de cognitieve prestaties bij volwassenen. De auteurs vermelden dat de achteruitgang van de prestaties van het episodisch geheugen bij oudere volwassenen eerder gradueel gebeurt dan précitipée . De verschillen tussen personen kunnen variëren in functie van de leeftijd, gezondheidstoestand en onderwijsniveau. De auteurs hebben een longitudinale studie uitgevoerd met twee metingen bij dezelfde personen. De resultaten tonen aan dat oudere personen zich een minder hoog percentage woorden herinneren dan de jongeren. Vrouwen vertonen betere prestaties dan mannen. De resultaten tonen dat bij ouderen in goede gezondheid de gemiddelde achteruitgang van het geheugen gradueel en bescheiden is. De resultaten tonen ook dat de opgeroepen informatie goed gestructureerd is zowel bij ouderen als bij jongeren. Ouderen herinneren zich relatief goed de hoofdideeën maar vertonen bij het oproepen van informatie of een evenement minder details. Als de hoofdideeën als structuur kunnen dienen voor het oproepen, behouden de ouderen de capaciteit om ze te identificeren en ze weer te geven (periode van 3 jaar).

Trefwoorden:
  • mémoire
  • discrimination
  • longitudinal

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens