NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 118 (référence ref 118)

Titel: Activité et emploi près 50 ans
Auteur(s): Martin-Houssart G., Roth N.
Tijdschrift: Retraite et société, 36, pp.10-27, 2002
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: frans

Samenvatting: In de westerse landen ziet men een algemene daling van de activiteitsgraad vanaf 50 jaar. Deze daling is nochtans niet homogeen, noch tussen de landen, noch tussen mannen en vrouwen. In het bijzonder in Frankrijk hebben de mogelijkheden tot prepensioen de vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt begunstigd, in weerwil van een verlenging van de duur van de loopbaan, nodig om van een volledig pensioen te kunnen genieten. De verbetering van de conjunctuur sinds 1997 heeft zich niet vertaald in een verhoogde activiteit na 50 jaar: de activiteitsverwachting blijft verminderen voor de mannen en blijft dezelfde (stabiliseert) voor de vrouwen. Vooral de hoogst gediplomeerden hebben de hoogste levensverwachting op het werk na 50 jaar. Het deeltijds werken geniet de voorkeur van een steeds groter wordend aantal werknemers op het einde van de loopbaan, hetzij in het kader van een progressief prepensioen, hetzij eenvoudigweg vanuit een persoonlijke keuze.

Trefwoorden:
  • départ anticipé

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens