NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 137 (référence 2ref_14)

Titel: Le pacte de solidarité entre les générations
Auteur(s): Thibauld Moulaert
Tijdschrift: CRISP, , , 2006
Type van document: dossier
Taal: frans

Samenvatting: De auteur overloopt de Conferentie over de eindeloopbanen die heeft geleid tot de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. Dit overleg, een initiatief van de overheid dat werd aangekondigd in januari 2004, verliep in verschillende etappes.  Elke etappe draaide rond een regeringstekst. Een van de belangrijkste streefpunten van de Conferentie was hogere werkgelegenheid van oudere werknemers, een zeer gevoelig punt voor de vakbonden, dat betrekking had op het autonome werkterrein van de syndicale vakcentrales. Deze hebben nog niet helemaal aanvaard dat hun autonomie met betrekking tot loononderhandelingen wordt omkaderd door de loonmarge die werd bepaald op interprofessioneel niveau. Er werd hen nog maar eens een bijkomende stap gevraagd, en niet de minste: een drastische beperking van de conventionele brugpensioenen. Omdat de sociale partners het niet eens konden worden over verschillende essentiële punten, werd het scenario gevolgd dat al sinds jaar en dag wordt gehanteerd: de regering besliste op eigen houtje; de algemene staking die daaruit voortvloeide op 25 november 2005, na een oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront, had uiteindelijk maar weinig invloed op de eindtekst. In zijn analyse van de verschillende stappen in het overleg, toont de auteur hoe en binnen welke grenzen rekening werd gehouden met de syndicale en patronale eisen, in een kader dat duidelijk was uitgetekend door het Europese niveau.

Trefwoorden:
  • politique

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens