NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 139 (référence 2ref_16)

Titel: Age, générations et contrat social. L'Etat-providence face aux changements démographiques
Auteur(s): Jacques Véron, Sophie Pennec, Jacques Légaré
Tijdschrift: INED, 153, , 2004
Type van document: boek
Taal: frans

Samenvatting: Onze maatschappij vergrijst. Gezinnen veranderen. De activiteitsgedragingen veranderen. Hoe wordt, in een context waarin mensen langer leven, familiale en sociale solidariteit georganiseerd en hoe ondergaan die veranderingen? De welvaartsstaten worden vandaag geconfronteerd met drie belangrijke vereisten: ze moeten de oudere bevolking een voldoende levenskwaliteit bieden zonder daarbij de lasten op de schouders van de werkenden te verzwaren, ze moeten de sociale ongelijkheid wegwerken en het evenwicht tussen opeenvolgende generaties in stand houden. Een eerste deel van het werk is gewijd aan de theoretische aspecten van het debat tussen de generaties: optimale herverdeling tussen de werkende en niet-werkende generaties; de organisatie van de activiteit tijdens de levenscyclus: veranderend werkgedrag in Frankrijk. De relaties tussen generaties binnen de gezinnen komen aan bod in een tweede luik: paradoxale evolutie van de legislatuur in Québec; verandering van het gezinsnetwerk van de ouderen met een internationale vergelijking tussen Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Een derde deel besteedt aandacht aan het levensniveau van de senioren en meer in het bijzonder aan de herverdelende effecten van de sociale stelsels. Een vierde luik snijdt de kwestie van de sociale tijd aan: ontwikkeling en gevolgen van een 24-ureneconomie in de Verenigde Staten; verzoening tussen privé en werk; stopzettingscycli van allerlei soorten activiteiten in Canada. Het wordt eveneens duidelijk dat onderzoekers van verschillende landen de blikken kruisen met betrekking tot de toekomst van de sociale bescherming.

Trefwoorden:
  • fin de carrière
  • démographie
  • marché du travail
  • internationale vergelijkingen / comparaisons inter

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens