NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 140 (référence 2ref_17)

Titel: Retraites choisies et progressives
Auteur(s): Dominique Taddei
Tijdschrift: La documentation française, 21, , 2000
Type van document: boek
Taal: frans

Samenvatting: Deze tekst is een synthese rond de voorwaarden van een meer geleidelijke overstap van de actieve periode naar een pensioenperiode die de overgang moet vergemakkelijken tussen de huidige toestand die wordt gekenmerkt door een nog steeds groeiend potentieel aan arbeidskrachten, en de toestand waarmee we geleidelijk aan geconfronteerd zullen worden tegen het einde van het volgende decennium en die anderzijds het brutale karakter moet verzachten van de stopzetting van een activiteit die de betrokkene vaak niet onberoerd laat. Aansluitend op een analyse van de impact van de stap van werken naar pensioen, zowel vanuit het standpunt van de werknemers als vanuit dat van de bedrijven, en op het onderzoek van de ervaringen in het buitenland inzake geleidelijke pensionering, bepleit de auteur de invoering van een "gekozen en geleidelijk" brugpensioen, waarbij de werknemer op eigen initiatief vóór de leeftijd van 60 jaar een deeltijdse baan zou combineren met een uitkering die zou worden gefinancierd door het uitdoven van de brugpensioenen en een definitieve stopzetting van de activiteit impliceert. Hij stelt eveneens voor om het geleidelijke pensioen aantrekkelijker te maken waardoor na de leeftijd van 60 jaar een deeltijdse activiteit gecombineerd zou worden met een deel van het pensioen.

Trefwoorden:
  • fin de carrière
  • départ anticipé

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens