NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 145 (référence 2ref_22)

Titel: pourquoi l'âge est-il en France le premier facteur de discrimination dans l'emploi?
Auteur(s): A.M. Guillemard
Tijdschrift: Retraite et société, 51, pp12-25, 2007
Type van document: artikel
Taal: frans

Samenvatting: Na eerst de omvang te hebben bestudeerd van de leeftijdsdiscriminatie in Frankrijk, stelt het artikel zich vragen bij de redenen waarom, wat de werkgelegenheid betreft, de stigmatisering en discriminatie omtrent leeftijd zich zo hebben ontwikkeld in Frankrijk. De verklaring luidt dat het systeem in gang gezet zou zijn door de beleidsopties waarvoor werd gekozen aan het eind van de jaren 1970. Om de tewerkstelling in stand te houden, werd ervoor geopteerd om de vroegtijdige stopzetting van senioren te vergoeden met het oog op de verdeling van de werkgelegenheid. Omdat in Frankrijk massaal en over een lange periode gebruik werd gemaakt van leeftijdsmaatregelen die door de overheid werden gefinancierd, werd de leeftijd snel de belangrijkste variabele om marktfluctuaties te kunnen opvangen. De segmentering per leeftijd van de tewerkstellingssystemen werd nog versterkt en heeft geleid tot het ontstaan van leeftijdsbarrières en stereotypes over leeftijd. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, moet men er zich ongetwijfeld bewust van worden dat het per leeftijd gesegmenteerd beheer van de bevolking zijn grenzen heeft bereikt. Er zou een nieuw beheer moeten komen van de diversiteit en de synergie van de leeftijden en men dient de voorkeur te geven aan instrumenten die neutraal zijn inzake leeftijd.  Streefdoel zou moeten zijn om het menselijk kapitaal tijdens de hele levenscyclus in stand te houden.

Trefwoorden:
  • politique
  • discrimination

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens