NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 150 (référence 2ref_27)

Titel: Prévention de la discrimination fondée sur l'âge et diversification des normes juridiques
Auteur(s): M. Mercat-Bruns
Tijdschrift: Retraite et société, 51, pp. 148-173, 2007
Type van document: artikel
Taal: frans

Samenvatting: De preventie omvat alle maatregelen en instellingen die erop gericht zijn om risico's, schade of schadelijke daden te vermijden of dan toch te beperken door er de oorzaken en de middelen van uit te schakelen. De zwakke draagkracht van het wettelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie vormt de aanzet tot het zoeken naar andere juridische middelen dan het sanctioneren van de overtreder, met de bedoeling inzicht te krijgen in deze discriminatie. Tot op heden hebben de leeftijdsmaatregelen steeds tot doel gehad om die personen te beschermen die moeilijk aan het werk kunnen worden gezet of om slachtoffers van discriminatie te beschermen, in plaats van te mikken op relaties van waaruit de situatie van de werknemers - jongeren of senioren - zich heeft ontwikkeld en die heeft geleid tot bepaalde professionele uitsluitingen. Belang van dit artikel is de oorzaken te achterhalen van de leeftijdsdiscriminatie door oog te hebben voor een veelvoudige omkadering van professionele relaties gedurende het beroepsleven. Op individueel vlak zou het mogelijk zijn om te eisen dat de werkpost, net als voor een handicap, speciaal zou worden ingericht door de draagkracht van het discriminatieverbod te verruimen of door te herinneren aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van de werkgever, waarmee de risico's beperkt moeten worden die inherent zijn aan het werk, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Op collectief vlak komt het er op aan om de eventuele draagkracht te meten van de collectieve overeenkomsten en van de acties van de hoge autoriteit voor de strijd tegen de discriminatie en voor de gelijkheid (in Frankrijk) op het vlak van de preventie van leeftijdsdiscriminatie.

Trefwoorden:
  • discrimination
  • politique

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens