NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 151 (référence 2ref_28)

Titel: L'approche par les parcours et les cycles de vie: un rempart contre les discriminations?
Auteur(s): C. Nicole-Drancourt
Tijdschrift: Retraite et société, 51, pp. 176-201, 2007
Type van document: artikel
Taal: frans

Samenvatting: Door de economische nadelen te compenseren, leiden de systemen van de sociale actie tot waar ze in feite tegen willen beschermen, met name stigmatisering, discriminatie en zelfs sociale uitsluiting. Terwijl hij de interpretaties onberoerd laat die de opportuniteit zelf van deze systemen in twijfel trekken, stelt hij zich wel vragen bij het referentiesysteem dat speelt bij hun vormgeving en bij de modaliteiten van de openbare interventie. Op basis van de resultaten van empirisch onderzoek dat betrekking heeft op jongeren en moeders, wijst het artikel op de discrepantie tussen de destandardisering van de levenswijzen en de economische veroudering van de referentiesystemen inzake publieke actie ten voordele van het gezin of het leeftijdsbeleid. Als een goede weerspiegeling van deze impasses, bieden de Europese dynamiek en de doelstellingen van de strategie van Lissabon aangaande de "versterking van het individuele en sociale potentieel met het oog op de verwerving van een grotere autonomie van de persoon" nieuwe denkpistes via het begrip "sociale investeringsstaat ". Achter dit begrip gaat een dubbel perspectief schuil in de interventiemodaliteiten van de Staat: voor de sociale preventie, die van de "Life Course Perspective" en voor de sociale begeleiding, die van de "Life Cycle Perspective". Deze perspectieven, die minder discriminerend lijken en representatiever zijn voor de grillige levensloop van mannen en vrouwen, zouden er vandaag baat bij hebben om empirisch beter verkend te worden.

Trefwoorden:
  • discrimination
  • politique

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens