NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 161 (référence 2ref_38)

Titel: Transmission des savoirs professionnels en entreprise
Auteur(s): CREAPT
Tijdschrift: CEE Rapport de recherche, 35, , 2006
Type van document: verslag
Taal: frans

Samenvatting: De overdracht van vakkennis binnen de ondernemingen is een interessante thematiek vanuit drie oogpunten. Ten eerste, de noodzaak om het huidige debat aan te gaan rond generatievernieuwing, die alle arbeidsmilieus aanbelangt, omdat de eerste cohorten van de "baby-boomgeneratie" de eindeloopbaan bereiken. Ten tweede dient te worden nagedacht over de invloeden van de beleidslijnen inzake het beheer van de flexibiliteit op de problematiek van de opleiding. Ten derde, de dringende noodzaak om aan te tonen dat het aanleren van een stiel, het behouden van een werkpost het resultaat zijn van een lang en complex proces, dat niet alleen betrekking heeft op de opgeleide maar ook op het arbeidscollectief. In deze context leidt de overdracht van kennis en knowhow tot het opnieuw in twijfel trekken van de arbeidsorganisatie, wordt gewezen op de collectieve dimensie van het probleem en worden de vaak aanzienlijke gebreken inzake opleiding onderstreept, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud van het werk. Voortbouwen op deze dimensies veronderstelt een pluridisciplinaire denkoefening en het is precies in dit perspectief dat het rapport werd opgebouwd.

Trefwoorden:
  • conditions de travail
  • intensification
  • management

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens