NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 170 (référence 3ref_8)

Titel: Le vieillissement en emploi: le cas d'une entreprise du secteur des services financiers
Auteur(s): Tourville Y.
Tijdschrift: INRS, , 104p, 2003
Type van document: onderzoek verslag
Taal: frans

Samenvatting: De dienstensector heeft de voorbije tien jaar ook veel veranderingen gezien. De activiteiten zijn meer gericht op commerciële functies en grotendeels gebaseerd op nieuwe technologieën. Zo zijn financiële instellingen geneigd om een strategie te volgen waarbij oudere werknemers met een administratieve functie op pensioen worden gestuurd. Dit onderzoek wil de kwestie van vergrijzing op het werk belichten volgens de professionele categorieën van een bedrijf in de financiële dienstensector. Deze studie wil niet alleen terugvallen op basisprincipes inzake organisatorische structuur en dynamiek, maar vooral aan de hand van een strategische analyse meer te weten komen over de visies en strategieën van oudere werknemers die geconfronteerd worden met vergrijzing op het werk, afhankelijk van hun positie in de organisatie. De nadruk ligt meer specifiek op de machtsverhoudingen van deze actoren om de nieuwe onzekerheden binnen de organisatie onder controle te houden. Er werden semi-gestructureerde interviews gehouden met alle beroepscategorieën. De resultaten wijzen uit dat de visies en strategieën van oudere werknemers die geconfronteerd worden met vergrijzing verschillen afhankelijk van de beroepscategorie. Sommigen zien leeftijd als een voordeel, terwijl dit voor anderen een moeilijk te overwinnen struikelblok is. Deze verschillen kunnen verklaard worden door het niveau van controle dat de oudere werknemers hebben over de onzekerheden binnen het bedrijf. Oudere werknemers met technologische en commerciële functies hebben zich meer aangepast aan de feitelijke en geanalyseerde vereisten van de werkomgeving dan oudere werknemers in administratieve sectoren.

Trefwoorden:
  • discrimination
  • aspect économique
  • management

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens