NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 180 (référence 3ref_18)

Titel: Paradigmes d'interprétation de la sortie anticipée d'activité des salariés vieillissants
Auteur(s): Guillemard A.M.
Tijdschrift: Travail et emploi, 63, p.4-22, 1995
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: frans

Samenvatting: De auteur stelt een theoretische bespreking voor over de meest gebruikte verklaringen voor het algemene fenomeen van de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt. Daarbij kiest ze niet voor een nationaal perspectief, maar voor een internationaal vergelijkend onderzoek. In dit literatuuroverzicht worden drie belangrijke verklaringen voorgesteld. De eerste zoekt een verklaring in het sociale zekerheidsstelsel waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de benadering van de individuele beslissing gebaseerd op de theorie van de rationele keuze waarbij de sociale zekerheidsinstellingen een aantrekkende of afwijzende rol spelen, en de structurele benadering van de invloed van de sociale zekerheidsinstellingen waarbij de vervroegde uittreding niet enkel een individuele rationele keuze is, maar ingegeven wordt door een beleid dat gevoerd wordt door de instellingen en waarbij de Staat een sleutelrol speelt. Een tweede verklaring houdt rekening met de toestand op de arbeidsmarkt en de toenemende werkloosheid, alsook met de wijziging in de loonverhoudingen en variabele factoren, zoals leeftijd, loon en productiviteit die de toename van de vervroegde uittreding kunnen verklaren. Hier is de literatuurlijst korter omdat de auteur de voorkeur geeft aan analyses die de verklaring voor het fenomeen van de vervroegde uittreding zoeken op de arbeidsmarkt en niet in de vergrijzing van de arbeidskrachten in het kader van de theorieën van de arbeidsmarkt. De derde verklaring, rekening houdend met de impact van de staatsinstellingen in de verzorgingsstaten op de productie en structurering van de levenscycli, geeft een globale interpretatie van de vervroegde uittreding van ouder wordende werknemers door een analyse te maken van de wisselwerking tussen de sociale zekerheid, de arbeidsmodellen en de sociale organisatie van de levenscyclus. Als we de lijn van die verklaringen willen doortrekken, moeten we inzicht krijgen in de handelswijzen en de bepaling en opbouw van de leeftijd van de bedrijfsmedewerkers in deze globale interpretatie.

Trefwoorden:
  • fin de carrière
  • politique
  • internationale vergelijkingen / comparaisons inter
  • départ anticipé

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens