NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 187 (référence 3ref_25)

Titel: Le vieillissement en emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux
Auteur(s): Lauzon M.
Tijdschrift: INRS, , 112p, 2003
Type van document: onderzoek verslag
Taal: frans

Samenvatting: Hoofddoelstelling van dit onderzoek is een inleiding te geven over de problematiek van vergrijzing op het werk bij diverse beroepscategorieën in verschillende activiteitensectoren. De realiteit van vergriizing op het werk is een complex gegeven in het netwerk van de gezondheidszorg en de sociale diensten, zowel vanuit het standpunt van de werknemers als van de directie. Dit onderzoek zou de weg moeten vrijmaken voor toekomstige beschouwingen binnen de organisatie. In het algemeen stellen we vast dat de werknemers die de fysiek meest veeleisende functies uitoefenen, zich meer bewust zijn van de vergrijzing op het werk. Stress en concentratiemoeilijkheden worden genoemd door de meeste ondervraagde werknemers. Toch hangt die stress grotendeels samen met de uitbreiding van het takenpakket en houdt die strikt genomen minder verband met de vergrijzing dan met de fysieke aftakeling. Trouwens, de hogere werklast als gevolg van de recente herstructureringen is de reden waarom de ondervraagden zich zorgen maken over de pensionering. Ze zijn van mening dat het zwaardere takenpakket hen ertoe zou kunnen aanzetten om het beroepsleven vroegtijdig te verlaten.

Trefwoorden:
  • santé
  • charge psycho-sociale
  • conditions de travail
  • activité physique
  • départ anticipé
  • management

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens