NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 184 (référence 3ref_22)

Titel: Conditions de travail et vieillissement défférentiel
Auteur(s): Teiger C., Villatte R.
Tijdschrift: Travail et emploi, 16, 27-36, 1983
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: frans

Samenvatting: Ouder worden is geen toestand, maar een continu veranderingsproces waaraan de mens zijn hele leven lang onderworpen is, net als elk levend wezen. Schematisch gezien is dit proces afhankelijk van interne factoren, voornamelijk van biologische aard, en externe factoren, waarbij de arbeidsomstandigheden een doorslaggevende rol spelen. De vergrijzing van de werknemers heeft dus twee kanten: natuurlijke vergrijzing en gecreëerde vergrijzing. Aan de hand van enkele resultaten van ergonomische studies (die wijzen op de aanhoudende problemen veroorzaakt door de afstemming tussen de leeftijd van de arbeiders en de vereisten van de functie, en de relatieve verergering) komen een aantal veranderingen naar voren veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden: sommige beïnvloeden de fysieke toestand (sporen van ongevallen, gevolgen van herhaaldelijke overlast ondervonden tijdens het werk, verergerd door de gepresteerde werkuren …) en leiden tot een definitieve handicap, een min of meer specifiek ziektecijfer, en soms tot een hoger sterftecijfer nog voor de pensioenleeftijd; andere hebben betrekking op de mentale activiteit, de denkprocessen en versnellen de negatieve functionele ontwikkelingen die gepaard gaan met het ouder worden en de invloed van de positieve aspecten beperken. Het zijn in het algemeen dezelfde werknemers die te maken krijgen met een beperking in de ontwikkeling van de intellectuele capaciteiten, te wijten aan een ontoereikende opleiding en verminkende arbeidsomstandigheden, zowel intellectueel als fysiek. Deze modellering heeft sociale en zelfs economische gevolgen omwille van de impact op de tewerkstelling en het personeelsbeheer: de vergrijzing houdt verband met de uitgeoefende functie.

Trefwoorden:
  • santé
  • politique
  • conditions de travail

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens