NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van de welzijnswet inzake het werken met derden

23-07-2007

Het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2007 publiceerde de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen.  Deze wet wijzigt de hoofdstukken III "tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats" en IV, afdeling 1, "werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf" van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het gewijzigde hoofdstuk III preciseert voortaan de verplichtingen van zowel werkgevers als zelfstandigen, die zonder onderlinge overeenkomst op eenzelfde arbeidsplaats werken.  Tegelijk worden deze verplichtingen uitgebreid naar werkgevers en zelfstandigen in eenzelfde onroerend goed met gemeenschappelijke uitrustingen, toegangs-, evacuatie- of reddingsvoorzieningen, bijvoorbeeld een kantoorgebouw waarin verscheidene ondernemingen gevestigd zijn.

Wat hoofdstuk IV betreft, worden, in het kader van de werken uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf in de inrichting van een werkgever, de verplichtingen die deze werkgever voorheen had ten opzichte van elk van de werkgevers of zelfstandigen van buitenaf, voortaan enerzijds beperkt tot de relatie tussen bedoelde werkgever en de ondernemingen van buitenaf met wie hij rechtstreeks een overeenkomst heeft voor het doen of laten uitvoeren van werkzaamheden, maar anderzijds tegelijk opgelegd aan laatstgenoemden voor de relatie die zij hebben met hun onderaannemers.  Dezelfde verplichtingen gelden ook voor elke onderaannemer ten opzichte van zijn onderaannemers, ongeacht de graad van onderaanneming.  Mede door het invoeren van de begrippen "aannemer" en "onderaannemer", beantwoordt de regelgeving aldus beter aan de realiteit waarbij opdrachten in cascade aan onderaannemers toevertrouwd worden.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens