NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Convenant ''inzake het gebruik van de dienstencheques in de strijksector'' opgeheven op 1 augustus 2007

01-08-2007

Op 1 augustus 2007 is het koninklijk besluit van 13 juli 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit koninklijk besluit vervangt het convenant "inzake het gebruik van dienstencheques in de strijksector". Het nieuwe besluit neemt niettemin een aantal bepalingen over die al opgenomen waren in het convenant.

Er worden ook nog een aantal wijzigingen verwacht. Gelet op artikel 1, 3° van dit besluit kunnen de chauffeurs van een strijkatelier niet meer vergoed worden met dienstencheques. De strijkateliers die reeds één of meerdere chauffeur(s) in dienst hadden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques vóór de inwerkingtreding van het voornoemde koninklijk besluit (m.a.w. vóór 1 augustus 2007) krijgen evenwel nog 2 maanden om die arbeidsovereenkomst om te zetten naar een gewone arbeidsovereenkomst. Na 1 oktober 2007 mogen deze strijkateliers dus geen chauffeurs meer in dienst hebben met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens