NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers vanaf 1 april 2007

07-08-2007

Het Generatiepact schenkt bijzondere aandacht aan de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers.  Concreet voorziet het pact onder andere een uitbreiding van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.   Vanaf 1 april 2007 genieten werkgevers voor hun werknemers van 50 jaar en ouder met een trimestrieel brutoloon lager dan 12.000 euro een forfaitair lastenverlaging die per kwartaal start met 50 euro op 50 jaar en oploopt tot 400 euro op 65 jaar.  Deze bijdragevermindering mag gecumuleerd worden met de reeds bestaande vermindering van 400 euro per kwartaal voor werknemers van 57 jaar en ouder.  Meer informatie over deze verminderingen van patronale bijdragen vindt u hier.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens