NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minister Vanvelthoven reikt oplossing aan voor sociale verkiezingen 2008

12-09-2007

De sociale verkiezingen van volgend jaar moeten voor minister van Werk, Peter Vanvelthoven, in elk geval plaatsvinden. De sociale partners vragen dat deze georganiseerd worden volgens de regels van de vorige verkiezingen. De minister wil dat mogelijk maken én iedereen voldoende rechtszekerheid geven. Hij zal daarenboven bij de Europese Commissie aandringen op een opschorting van de lopende procedure, zodat de dreigende Europese dwangsommen kunnen worden vermeden.

Het uitstellen van de sociale verkiezingen is voor niemand een optie. Zowel werkgevers als vakbonden zijn het er over eens dat dit voor 2008 nog moet gebeuren op basis van de regels van de vorige verkiezingen. Voor 2012 willen ze voldoende tijd nemen om over een grondigere aanpassing van die regels te praten. Het is goed dat de sociale partners aan een gemeenschappelijk akkoord blijven werken.

Het spreekt voor zich dat een oplossing niet tegen de wet kan ingaan. Niemand heeft belang bij rechtsonzekerheid. De enige wettelijke basis op dit ogenblik is de wet van 1948, die onder meer voor de ondernemingsraad een drempel voorziet vanaf 50 werknemers. Als de sociale partners de regels van 2004 willen behouden, dan moet de wet - zij het tijdelijk - gewijzigd worden. Iedere andere oplossing is onzeker én onwettelijk. 

Minister Vanvelthoven zal dan ook een wetsontwerp indienen dat uitvoering geeft aan de wens van de partners. Het wetsontwerp zal voor de periode 2008-2012 de drempels vastleggen op 50 voor het Comité voor Preventie en 100 voor de ondernemingsraad. De sociale verkiezingen van mei 2008 komen zo niet in het gedrang.

De sociale partners hebben zich geëngageerd om vóór eind 2007 een oplossing uit te werken voor de omzetting van de Europese richtlijn over de economische informatie aan de werknemers. De minister van Werk geeft de voorkeur aan een oplossing die door de sociale partners gedragen wordt. Hij zal er daarenboven bij de Europese Commissie op aandringen dat de procedure tegen ons land voorlopig wordt opgeschort, gezien het engagement van de sociale partners en de huidge afwezigheid van een regering met volle bevoegdheden.

Het parlement zal dit wetsontwerp met de meeste hoogdringendheid moeten bespreken.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens