NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Limosa: afschaffing van de gelimiteerde verblijfsduur voor congresgangers

13-09-2007

De toepassing van de LIMOSA aangifte (verplichte aangifte voor gedetacheerde werknemers in België) heeft geleerd dat een aantal vrijstellingen in de praktijk niet makkelijk toepasbaar zijn. Zo werden de voorbije maanden talrijke buitenlandse deelnames aan wetenschappelijke congressen in België afgezegd. Dit gaat onder meer ten koste van de hotelsector en was niet de bedoeling van de LIMOSA aangifte.
 
Een nieuw koninklijk besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 september, heeft de limiet op de verblijfsduur voor congresgangers in België afgeschaft (deze was tot nu toe bepaald op 5 dagen; boven die limiet moest verplicht een LIMOSA aangifte gebeuren).
Voor werknemers die naar België komen om deel te nemen aan vergaderingen in beperkte kring, mag de verblijfsduur in België niet meer bedragen dan 60 dagen per jaar. Boven die grens is een LIMOSA aangifte nodig. Ook wanneer de missie zich uitstrekt over meer dan 20 opeenvolgende kalenderdagen is deze verplichte aangifte van toepassing.
Meer informatie: www.limosa.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens