NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Strijd tegen de grensoverschrijdende fraude: de Belgische en Poolse arbeidsinspectiediensten ondertekenen een akkoord

16-10-2007

Op 11 oktober 2007 vond op de Belgische ambassade in Polen de ondertekening plaats van een administratief samenwerkingsakkoord tussen de Poolse arbeidsinspectie (PIP) en drie Belgische diensten, met name het Toezicht op de Sociale Wetten, het Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Sociale Inspectie.

België is het tweede land waarmee de Poolse arbeidsinspectie een overeenkomst afsluit. Dit benadrukt de wil van beide landen om de misbruiken betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de detachering van werknemers een halt toe te roepen.
Doel is de sociale bescherming van uitgezonden werknemers te waarborgen. De staking hier van Poolse arbeiders omwille van het feit dat ze hun loon niet uitbetaald kregen, ligt nog vers in het geheugen. Deze overeenkomst moet de herhaling van dergelijke situaties vermijden door het bemoeilijken van elke deloyale concurrentie tussen de werkgevers die beroep willen doen op de diensten van Poolse werknemers.

Dit akkoord verhindert op die manier de mogelijkheid tot het uitspelen van het gebrek aan kennis van elkaars regelgeving en het gebrek aan samenwerking tussen de twee betrokken landen. Beide partijen zijn overeengekomen binnen de vier weken alle nuttige informatie over deze missie uit te wisselen.

Een andere nieuwigheid is dat ook de inspecties belast met veiligheid en hygiëne mee betrokken zijn. Veiligheid op het werk zal bijzonder in het oog gehouden worden op plaatsen waar buitenlandse werknemers actief zijn.

Dit is echter maar een eerste stap in de samenwerking. Er wordt immers ook onderzocht of de uitwisseling van inspecteurs tussen de beide landen mogelijk is. Dit zou betekenen dat Poolse arbeidsinspecteurs kunnen meewerken aan controles hier in België en omgekeerd, met als doel elkaars werkwijze en inspectiestelsels te leren kennen.

In het kader van de strijd tegen grensoverschrijdende fraude zijn ook onderhandelingen aan de gang tussen België en  Frankrijk, met als doel de bestaande overeenkomst tussen de beide landen uit te breiden. Dergelijke onderhandelingen worden ook beoogd met Luxemburg en Duitsland. Ook aspecten van grensoverschrijdende uitkeringsfraude worden hierbij geviseerd. Bepaalde fraudecarrousels slaan immers op verschillende landen en omvatten verschillende vormen van fraude.

Het vrij verkeer van diensten en van werknemers is gebaat door een ernstige aanpak van malafide constructies. De sociale inspectiediensten hebben dit één van hun aandachtspunten gemaakt.    

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens