NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe brochure : “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag”

26-10-2007


Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan in ondernemingen. Europa is zich geleidelijk aan bewust geworden van de omvang van dit fenomeen en de impact ervan op de arbeidsbetrekkingen en de organisatie van de ondernemingen.

De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de brochure “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag” uitgegeven om de regelgeving over deze problematiek toe te lichten. De brochure richt zich tot alle actoren van de onderneming die maatregelen moeten nemen om de regelgeving uit te voeren. Ze richt zich ook tot de personen die zich slachtoffer voelen van pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld of stress. De brochure wordt afgesloten met een lijst van nuttige adressen.

De brochure kan gedownload worden in de module Publicaties. Ze kan eveneens gratis besteld worden bij de Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. Tel.: 02 233 42 11, fax: 02 233 42 57 en e-mail: publicaties@werk.belgie.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens