NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sodexo neemt de dienstencheques over vanaf 1 januari 2008

30-10-2007

Het stelsel van de dienstencheques ondergaat een belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2008. Vanaf die datum is de firma Sodexo verantwoordelijk voor de uitgifte van de cheques, en niet langer de firma Accor.

Deze verandering is het gevolg van de afloop van het contract dat de RVA gesloten heeft met de firma Accor bij de start van de dienstencheques in 2004. Enkele maanden geleden heeft de RVA een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe overeenkomst voor de uitgifte van de dienstencheques. Het nieuwe contract werd toegewezen aan Sodexo.

Concreet betekent dit dat de firma Sodexo verantwoordelijk zal zijn voor de uitgifte en de terugbetaling van de dienstencheques vanaf 1 januari 2008. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal Accor Services tot augustus 2008 verantwoordelijk blijven voor de terugbetaling van de in omloop zijnde geldige dienstencheques die door hen werden uitgegeven.

In de komende weken zal een uitgebreide communicatiecampagne opgestart worden. Tussen 15 en 30 november zal de firma Sodexo een "Welcome Pack" sturen aan de erkende ondernemingen. De gebruikers van hun kant ontvangen in de loop van december een "Go Pack". Deze documentatie zal een antwoord geven op de vragen van de gebruikers bij de overgang van de ene naar de andere uitgiftemaatschappij.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens