NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een gsm-netwerkinfrastructuur: bijwerking van het handboek

14-01-2008

Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De drie grote operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze stelden een aantal werkprocedures op om op die manier gevaarlijke situaties te vermijden en werknemers te beschermen.

Het “Veiligheidshandboek voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een gsm-netwerkinfrastructuur” is het resultaat van een samenwerking tussen de Belgische operatoren voor mobiele telefonie en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid. Het handboek houdt rekening met de huidige wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden en de regelgeving die in dit domein van kracht is. Het handboek werd in 2007 herzien.

Er werd ook een mini-folder opgesteld. Deze bevat een overzicht van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in dit domein.

Beide publicaties kunnen enkel via de module Publicaties worden gedownload: "Veiligheidshandboek voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een gsm-netwerkinfrastructuur” en “Veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een gsm-netwerkinfrastructuur”.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens