NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2 mei blijft een feestdag

28-01-2008

Door een speling van de kalender valt Hemelvaart dit jaar op dezelfde dag als het Feest van de Arbeid, op donderdag 1 mei. Het verlies van een feestdag diende dus gecompenseerd te worden. De vorige minister van Werk had een koninklijk besluit genomen dat vrijdag 2 mei als 10de wettelijke feestdag oplegde.

De ministerraad heeft op vrijdag 25 januari 2008 het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de sectoren en de ondernemingen de mogelijkheid geeft om zelf de datum te kiezen die het best past bij de economische realiteit van de ondernemingen en die aansluit bij de wensen van de werknemers. De nieuwe Minister van Werk, Josly Piette, komt hiermee tegemoet aan het voorstel van de Nationale Arbeidsraad (NAR) dat in deze richting ging.

Deze beslissing van de Ministerraad houdt in dat 2 mei 2008 behouden blijft als wettelijke feestdag, doch dat aan de sectoren of de bedrijven de mogelijkheid wordt geboden, zo zij dit wenselijk achten, om deze dag te vervangen door een andere dag.

In de huidige stand van zaken kan de administratie geen bijkomende uitleg geven over het verlof op 2 mei. Van zodra het koninklijk besluit ondertekend is door de Koning en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, vindt u op deze site meer informatie over de te volgen procedure om de feestdag van 2 mei te wijzigen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens