NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minister van Werk Josly Piette start de evaluatie van het activeringsbeleid voor werklozen

18-02-2008

Op 30 april 2004 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen met betrekking tot de opvolging en begeleiding van werklozen. Van in het begin werd er overeengekomen dat dit akkoord na drie jaar het voorwerp zou zijn van een globale evaluatie.

Josly Piette, federaal Minister van Werk, heeft deze evaluatie nu opgestart. Hiertoe werden drie vergaderingen voorzien.

De eerste vergadering heeft vandaag, maandag 18 februari 2008, plaatsgevonden op het Kabinet van de federale Minister van Werk, in aanwezigheid van, naast Josly Piette, de vier regionale ministers van Werk en de sociale partners. Tijdens deze vergadering hebben de leidende ambtenaren van de RVA, de VDAB, de FOREM, Actiris en het Arbeitsamt hun verslag met betrekking tot de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2007 voorgesteld.

De inlichtingen waren veelvuldig:

In de eerste plaats werd vastgesteld dat de activeringsprocedure positieve effecten genereert op de herinschakeling van werklozen en op de arbeidsmarkt:

  • Het aantal werklozen dat geniet van een begeleiding van de werkgelegenheidsdiensten is in alle regio’s sterk toegenomen.
  • De RVA heeft een gevoelige vermindering vastgesteld van het aantal werklozen vanaf de inwerkingtreding van de activeringspolitiek. Eenzelfde beweging werd vastgesteld in alle regio’s. De RVA beschouwt deze vermindering van de werkloosheid als toe te wijten aan de activeringsprocedure en niet enkel aan de economische conjunctuur.
  • De RVA heeft, in alle regio’s, een gevoelige verhoging vastgesteld van het aantal werklozen die een professionele opleiding of studies gevolgd hebben; het is interessant vast te stellen dat deze verhoging vooral de oudere leeftijdstranches behelst.

Ten tweede kon vastgesteld worden dat het merendeel van de werklozen voldoende moeite doen om werk te vinden.

Ten slotte kon vastgesteld worden dat, sinds het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004, de regionale organismen meer informatie aan de RVA doorspelen met betrekking tot de deelname van werkzoekenden aan begeleidingsacties, opleiding en integratie. De overgedragen informatie laten toe om enerzijds rekening te houden met de integratie-inspanningen die gebeuren door de werkzoekenden en anderzijds controle uit te oefenen op de beschikbaarheid van werkzoekenden. Deze controle wordt, meer dan ooit tevoren, effectief en evenwichtig tussen de verschillende regio’s uitgevoerd.
In hat kader van deze evaluatie is een tweede vergadering gepland op 28 februari 2008 op de FOD Werkgelegenheid. De firma IDEA-CONSULT zal er de voorlopige resultaten van zijn studie, gevraagd door de FOD Werkgelegenheid, voorstellen, die tot doel heeft de invloed van de nieuwe procedure op het gedrag van de werkzoekenden na te gaan. De FOD Werkgelegenheid zal er een synthese van andere studies en evaluaties voorstellen die haar overgemaakt werden (meer bepaald deze van de unie van Waalse steden en gemeenten en deze van de vereniging van OCMW’s).

Uiteindelijk zal een derde vergadering, op politiek vlak, begin maart plaatsvinden, tussen de verschillende ministers van Werk en de sociale partners.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens