NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: praktische modaliteiten

19-02-2008

Sinds 1 januari 2008 is de nieuwe regelgeving over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van toepassing. In het thema Arbeidsreglementering vindt u meer informatie daarover.

Nu werden ook de praktische modaliteiten gepubliceerd voor het indienen van een dossier in het kader van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Daarnaast werden ook de formulieren om het dossier samen te stellen gepubliceerd in de module Procedures en formulieren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens