NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitbreiding recht op bezoek voorafgaand aan de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid

03-03-2008

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 (Belgisch Staatsblad van 3 maart 2008) is de mogelijkheid gecreëerd voor elke werknemer om te genieten van het recht op een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (aanpassing van de artikelen 5, §3 en 36bis, §§1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers).

Voordien bestond deze mogelijkheid enkel voor de werknemers die onderworpen waren aan het gezondheidstoezicht.

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting stelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in staat om met een werknemer die gedurende ten minste 4 weken arbeidsongeschikt is, diens gezondheidstoestand te bespreken (zonder dat hier sprake is van een medisch onderzoek) evenals de mogelijkheden tot aanpassing van zijn werkpost te bekijken.

Op die manier wordt het makkelijker voor een werknemer om, wanneer hij het werk hervat, zijn werkpost weer in te nemen.

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: Toelichting

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens