NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vrijstelling van de arbeidsvergunning voor de onderdanen van niet-EU landen gedetacheerd in België

11-03-2008

De Ministerraad heeft op vrijdag 7 maart een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de vrijstelling van de arbeidsvergunning voor bepaalde werknemers. Het ontwerp bepaalt in welke gevallen werknemers uit derde landen (niet EU-landen) die tewerkgesteld worden door een onderneming die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER) vrijgesteld zijn van de arbeidskaart wanneer zij gedetacheerd zijn in Belgie in het kader van een dienstverlening.

Het ontwerp schaft de voorwaarde af die bepaalde dat de werknemer sedert ten minste 6 maanden in dienst moest zijn van de onderneming. De verblijfsverguning moet geldig zijn tot het einde van de prestaties (en niet meer tot 3 maanden erna).

Dit ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens