NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Derde evaluatievergadering van de minister van Werk over het begeleidings- en opvolgingsplan voor werkzoekenden

12-03-2008

Op 30 april 2004 werd er tussen de federale overheid en de Gewesten en Gemeenschappen een samenwerkingsakkoord afgesloten met betrekking tot de opvolging en begeleiding van werkzoekenden. Er werd overeengekomen dat dit akkoord na drie jaar zou geëvalueerd worden. Federaal minister van Werk Josly Piette heeft deze evaluatie opgestart op 18 februari 2008. Een tweede evaluatievergadering vond plaats op 28 februari op de FOD Werk.

Tijdens een derde, eerder politieke vergadering die op 11 maart 2008 gehouden werd, hebben alle betrokken partijen hun advies kunnen uitbrengen over het begeleidingsplan, over de opvolging van werklozen en over de evolutie van betrokken plan.

De federale sociale partners hebben hun positie verduidelijkt en een gemeenschappelijk voorstel overgemaakt tot aanpassing van de huidige procedure.

De ministers van Werk en Opleiding van de gemeenschappen en gewesten hebben hun standpunt weergegeven.

De federale minister van Werk, Josly Piette, heeft in een slotconclusie weergegeven dat de evaluatie zich inschreef in het kader van de missies, voorzien in de regeringsverklaring. Alle nuttige evaluatiegegevens zijn momenteel voorhanden.

De regionale ministers van Werk geen nu overleggen met hun sociale partners en zich beraden binnen de schoot van hun respectievelijke regeringen.

Op federaal niveau wordt evolutie van het plan opgenomen in de volgende regeringsverklaring. Josly Piette heeft acte genomen van de verschillende posities en brengt morgen verslag uit aan de Kern.

Hij zal aan zijn collega’s van de Kern volgende acties voorstellen:

  • Een verdere uitwerking door de sociale partners van hun voorstel aan het beheerscomité van de RVA, teneinde de reacties van de deelstaten te integreren;
  • Een analyse binnen een gemengde werkgroep aangaande de problematiek van werkzoekenden met een onaangepast profiel;
  • Een meer uitgewerkt onderzoek naar de opvolging van de uitsluitingen en de transfers naar de OCMW’s.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens