NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Loonkloof tussen vrouwen en mannen - rapport 2008

17-03-2008

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het tweede jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen. Hierbij werd er uitgegaan van de Europese indicatoren en de Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen 2005, aangevuld met RSZ-gegevens.

De belangrijkste vastellingen van het rapport zijn de volgende:

  • de laatste jaren is de loonkloof slechts zeer licht gedaald. Zonder een krachtdadig beleid zal er geen noemenswaardige afname zijn in de volgende jaren. De huidige loonkloof berekend op basis van het gemiddelde bruto maandloon bedraagt net 15% voor de voltijdse werknemers;
  • de segregatie op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de loonkloof. Bijna 60% van het verklaarbare deel van de loonkloof kan worden toegeschreven aan de verschillende positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;
  • de grootte van de loonkloof varieert sterk naargelang het statuut;
  • deeltijds werk doet de loonkloof aanzienlijk toenemen.

U kan het loonkloofrapport 2008 raadplegen op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens