NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkloosheidscijfers : maart 2008

23-04-2008

De werkloosheidscijfers voor de maand maart 2008 zijn gekend. De dalende trend zet zich door.
Zo telde ons land eind maart 2008 415.218 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn bijna 1.000 werklozen minder in vergelijking met februari 2008 en ongeveer 13.000 werklozen minder in vergelijking met maart 2007.

Wat de Gewesten betreft, noteren we een vermindering met 1.672 eenheden in Wallonië in vergelijking met de voorgaande maand en 4.981 eenheden in vergelijking met maart 2007. In Vlaanderen noteren we een vermindering met 520 werklozen in vergelijking met de voorgaande maand en een daling van 9.087 werklozen in vergelijking met maart 2007. Enkel het Brusselse Gewest kent een stijging met 1.197 werklozen in vergelijking met de vorige maand; op jaarbasis stellen we een stijging met 634 werklozen vast.

U vindt alle details in verband met deze cijfers op de website van de RVA (rubriek statistieken).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens