NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veranderingen in het vooruitzicht over de zondagsrust in de kustwinkels

23-04-2008

Zondagsrust in de kustwinkels: nieuw koninklijk besluit herstelt vroegere situatie

1. Wat voorafging

In badplaatsen en toeristische centra gelden uitzonderingen op de reglementering op de zondagsrust. Tewerkstelling op zondag is wel mogelijk van 1 mei tot en met 30 september, tijdens de kerst- en paasvakantie en op dertien extra zondagen.
Een koninklijk besluit van 7 november 1966 vermeldde in artikel 4 als voorwaarde voor die 13 extra uitzonderingen: “1° […] een toevloed aan toeristen […] ingevolge het bestaan van bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen voor sportieve of culturele ontspanning, bedevaartoorden, logies of restauratiegelegenheden; 2° […] manifestaties.”
De formulering van dit artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 1966 berustte op een meer dan veertig jaar oude consensus onder de sociale partners.
Toch heeft een vorige minister van Werk, de heer Peter Vanvelthoven, het net voor de verkiezingen van 10 juni 2007 nodig geacht het eerste lid van dit artikel te schrappen. Deze beslissing heeft aanleiding gegeven tot de huidige polemiek over de zondagsrust aan de kust.
De directe voorganger van minister van Werk Joëlle Milquet, de heer Josly Piette, heeft de Nationale Arbeidsraad conform het gebruikelijke sociale overleg in deze aangelegenheid geraadpleegd. Hij heeft aan de Nationale Arbeidsraad gevraagd of deze ooit de intentie gehad hebben artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 1966 te vervangen – lees: te beperken – tot artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007.
Huidig minister van Werk Joëlle Milquet heeft in de kamercommissie Sociale Zaken op woensdag 9 april al laten weten dat zij op het antwoord van de Nationale Arbeidsraad wachtte.

2. Nieuw koninklijk besluit herstelt oude reglementering

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet maakt nu een einde aan de mist die de voorbije dagen rond de zondagsrust in kustwinkels werd gelanceerd.
Ze heeft immers een nieuw koninklijk besluit klaar dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 opnieuw vervangt door het vroegere artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 1966 op tewerkstelling in kleinhandelszaken gevestigd in badplaatsen en toeristische centra.
Minister van Werk Joëlle Milquet: “Het antwoord van de Nationale Arbeidsraad dat deze morgen op mijn bureau is beland, is zonneklaar: de sociale partners hebben nooit de intentie gehad het vroegere artikel 4, 1° te wijzigen. Ik heb daarom vandaag al een nieuw ontwerp van koninklijk opgesteld en voor verplicht advies naar de Nationale Arbeidsraad verzonden. Mijn nieuwe ontwerp grijpt terug naar de bepalingen van het oude koninklijk besluit van 1966.”
(Het ontwerp van koninklijk besluit van de minister van Werk gaat nu voor verplicht advies naar de Nationale Arbeidsraad en daarna naar de Raad van State. De minister zal telkens vragen om hun advies zo spoedig mogelijk door te geven.)

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens