NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Goedkeuring van de wijzigingen in verband met de dienstencheques

25-04-2008


Aankoopprijs van de dienstencheques blijft per gebruiker beneden de 5 euro, fiscale voordelen worden verruimd en controle erop versterkt

Op voorstel van de minister van Werk Joëlle Milquet heeft de Ministerraad vanmorgen een project van KB goedgekeurd dat gewijd is aan de beslissingen van het budgettair conclaaf:

1. een lichte aanpassing van de aankoopprijs van dienstencheques met een uiteindelijke kostprijs voor de gebruikers van minder dan 5 EURO

  • Vanaf 1 mei 2008 wordt de aankoopprijs van een dienstencheque opgetrokken van 6,7 EURO naar 7 EURO. Deze aanpassing van de aankoopprijs laat toe de tweede indexaanpassing van het inkomen van de dienstenchequewerknemers te verzekeren.
    Voor de gebruiker wordt de prijs, na de toepassing van de fiscale aftrekbaarheid, aangepast van 4,69 EURO naar 4,90 EURO.
  • Bovendien zal dit voordeel voortaan gelijk zijn voor alle gebruikers. Een wetsaanpassing die momenteel ter discussie in de Kamer voorligt in het kader van de programmawet voorziet immers een belastingvoordeel voor de personen met lage inkomens die geen belasting betalen.

2. Een betere controle van de dienstencheques

Het betrokken KB stelt eveneens een plafond in van 750 dienstencheques per gebruiker per burgerlijk jaar. Om diegenen die absoluut nood hebben aan hulp van buitenaf in hun dagelijkse leven niet te bestraffen  voorziet het KB de mogelijkheid om een uitzondering te vragen op deze begrenzing tot 2000 dienstencheques per jaar.


Drie categorieën kunnen deze aanvraag indienen:

  • De personen die een handicap hebben, erkend door een Gewestelijk of gemeenschapsfonds of de ouders van minderjarige kinderen die door een dergelijk fonds als gehandicapt erkend zijn;
  • Personen op leeftijd die een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen genieten;
  • Eenoudergezinnen met kinderen ten laste.


Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens