NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk stelt een voortdurende afname vast van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen

28-05-2008

Minister van Werk Joëlle Milquet is verheugd vast te stellen dat het aantal werkzoekenden dat een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeids-voorziening (RVA) krijgt in de loop van de maand april 2008 andermaal is gedaald, zowel ten opzichte van de voorgaande maand als ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Op jaarbasis bedraagt de globale daling intussen bijna 10 procent.

Uit de cijfers die de RVA heeft vrijgegeven, blijkt dat er 43.126 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden minder zijn dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Deze vermindering is trouwens merkbaar in alle Gewesten van ons land; ze bedraagt 7,1 procent in het Waalse gewest, 15,5 procent in het Vlaamse gewest en 5,6 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De minister wijst erop dat deze vermindering betrekking heeft op zowel alle werkzoekenden als op de werkzoekenden die jonger zijn dan 25 jaar in het bijzonder. Bij de min-vijfentwintigjarigen is de daling van de werkloosheid nog groter (-11,6 procent). In één jaar tijd werden er 6.942 jonge uitkeringsgerechtigde werkzoekenden geteld, waarvan 3.750 minder in het Vlaamse Gewest (-19,3 procent), 2.396 minder in het Waalse Gewest (-7,4 procent) et 796 minder (-10 procent) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat betreft de werklozen die al twee jaar of meer een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening krijgen, is de daling nog opmerkelijker. Op jaarbasis is hun aantal gedaald met 27.586 oftewel -11,9 procent; het gaat om een daling met 13.040 in het Vlaamse Gewest (-17,9 procent), met 12.132 in het Waalse Gewest (-10,2 procent) en met 2.414 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-6 procent). Dit alles wijst nogmaals op de positieve effecten van het begeleidings- en opvolgingsbeleid dat sinds april 2004 van kracht is.

Vorige vrijdag 23 mei 2008 heeft de Ministerraad de nota goedgekeurd waarin de minister van Werk voorstellen aanbrengt om dat begeleidingsbeleid verder te versterken en de efficiëntie en coherentie ervan nog te verbeteren. Deze nota wordt de basis van onderhandelingen met de Gewesten met het oog op de aanpassing van het samenwerkingsakkoord. De strijd tegen de werkloosheid blijft immers meer dan ooit een prioriteit voor Joëlle Milquet.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens