NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe mogelijkheden voor het opzoeken van tewerkstellingsmaatregelen

02-06-2008

Momenteel bestaan er meer dan honderd maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling. Het is noch voor de werknemer, noch voor de werkgever gemakkelijk om de maatregelen te vinden waarvoor hij in aanmerking komt.
 
Een jaar geleden werd een toepassing voor het opzoeken van tewerkstellingsmaatregelen gelanceerd. Deze webtoepassing bundelt het geheel van tewerkstellingsbevorderende maatregelen van alle overheidsniveaus en -diensten en bevat een intuïtieve en gebruiksvriendelijke opzoekingsmodule.
 
De functionaliteiten van deze toepassing werden nu uitgebreid. Aan de opzoekingsmodule werd immers een voordelenberekenaar toegevoegd. Deze module berekent het financieel voordeel dat de maatregelen kunnen opleveren.
De toepassing werd officieel voorgesteld op 2 juni door de federale minister van Werk, Joëlle Milquet, de federale minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx en de gewestelijke ministers van Werk. De federale minister van Werk heeft bij de voorstelling benadrukt dat met deze toepassing de toegang tot tewerkstellingsmaatregelen moet vergemakkelijken en dat het aantal maatregelen in de toekomst drastisch moet verlaagd worden. Dat is de doelstelling van de concrete voorstellen die voorbereid worden voor 15 juli.
Deze toepassing is toegankelijk via het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Opzoeken tewerkstellingsmaatregelen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens