NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Project 600 Extra vormingskansen voor verpleegkundigen

03-06-2008

Minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx zijn verheugd dat de procedure is opgestart om 200 personeelsleden (VTE) uit de privé-gezondheidssector en 163 personeelsleden (VTE) uit de publieke gezondheidssector te selecteren en de kans te bieden met behoud van wedde een diploma als verpleegkundige te halen.

De ministerraad heeft op vrijdag 23 mei 2008 op verzoek van beide ministers inderdaad het Project 600 voor het schooljaar 2008-2009 weer gelanceerd. Joëlle Milquet en Laurette Onkelinx stippen aan dat het beroep van verpleegkundige een knelpuntberoep is, wat elke extra inspanning om verpleegkundigen te vormen meer dan welkom maakt.

Het project werd in 2000 opgestart in het kader van het non-profit-akkoord 2000-2005 en had de bedoeling om een antwoord te bieden op het probleem van het tekort aan verpleegkundigen. De ministerraad heeft niet alleen beslist het project voor het schooljaar 2008-2009 opnieuw op te starten maar engageert zich ook om, samen met Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten en het Sociaal Maribel Fonds RSZPPO, pistes bloot te leggen voor de verdere financiering van het project voor de jaren 2009-2011.

Concreet biedt het Project 600 voor het komende academiejaar extra-vormingskansen voor 200 personeelsleden (VTE) uit de privé-gezondheidssector en voor 163 personeelsleden uit de publieke gezondheidssector. De geselecteerde kandidaten of kandidates krijgen de mogelijkheid om met loonbehoud drie jaar te studeren voor bachelor in de verpleegkunde of voor gebrevetteerd verpleegkundige. Intussen worden er voor de betrokken personeelsleden voor de duur van de vorming laaggeschoolde vervangers aangetrokken, die zo een nuttige werkervaring opdoen. De federale staat draagt de loonkosten van het vervangend personeel.

De kandidaten of kandidates voor deze vormingskansen vinden intussen meer details over toelatingsvoorwaarden en werkwijze op de volgende websites:

www.ifg-finss.org voor de kandidaten uit de private sector
www.health.fgov.be voor de kandidaten uit de publieke sector


Kandidaten of kandidates kunnen het inschrijvingsformulier opvragen via hun werkgever of vakbondsafgevaardigde of kunnen het downloaden op deze websites.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens