NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervorming van de reglementering op de studentenarbeid in de steigers

05-06-2008

Naar aanleiding van de verklaringen van de ABVV-Jongeren, van die Unizo en van die van het VBO over de studentenarbeid, herinnert Vice-Eerste minister en minister van Werk Joƫlle Milquet eraan dat zij, zoals ze in haar algemene beleidsnota aangekondigd, overleg en werkgroepen heeft opgestart om de reglementering op de studentenarbeid te verbeteren en te vereenvoudigen. Bedoeling is zo mogelijk tegen 15 juli 2008 tot een akkoord te komen. Het huidige systeem met de twee periodes van vrijstelling van gewone sociale zekerheidsbedragen (23 dagen gedurende de maanden juli, augustus en september en 23 dagen gedurende de andere maanden van het jaar) maakt het inderdaad moeilijk overzicht te houden over het totale aantal dagen dat een jobstudent heeft gewerkt.

Bij haar onderzoek van verschillende pistes ter hervorming en vereenvoudiging van de reglementering op de studentenarbeid houdt de minister rekening met de diverse argumenten die binnen de Nationale Arbeidsraad verwoord werden. Binnenkort zal een voorstel aan het overleg met de sociale partners worden voorgelegd, met de bedoeling een hervorming te bereiken die per 1 januari 2009 kan ingaan. Ze moet een einde maken aan verschillende moeilijkheden inzake met name sociale zekerheid en arbeidsrecht die het gevolg zijn van de huidige reglementering.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens