NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voortaan ook voor interimkrachten

19-06-2008

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet is blij dat de kamercommissie Sociale Zaken deze namiddag een amendement van de meerderheid op de ‘Wet houdende diverse niet-dringende bepalingen’ heeft aangenomen, waardoor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ook aan interimkrachten kunnen worden toegekend.

Niet-recurrente voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming op basis van objectieve criteria. Het gaat om voordelen van maximaal 2.200 euro per jaar door de werkgever toegekend en die alleen onderworpen zijn aan een patronale heffing van 33 procent. De werknemer die van deze niet-recurrente voordelen geniet, moet er dus geen enkele socialezekerheidsbijdrage op betalen.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben de regering in hun gemeenschappelijk advies van 20 december 2007 uitgenodigd om, in overleg met de representatieve organisaties in de schoot van het paritair comité voor de uitzendarbeid, de noodzakelijke wetgevende initiatieven te nemen om interimkrachten eenzelfde behandeling als vaste werknemers te verzekeren. Het paritair comité heeft zich in dezelfde zin uitgesproken.

Minister van Werk Joëlle Milquet verheugt zich erover dat uitzendkrachten voortaan wat betreft de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op dezelfde manier behandeld zullen worden als de werknemers van de ondernemingen die op hun diensten een beroep doen. Die ondernemingen zullen de uitzendkantoren op de hoogte brengen van de praktische modaliteiten van de toekenning van de betrokken voordelen. Van zodra interimkrachten aan de toekenningsvoorwaarden van dergelijke voordelen beantwoorden, zullen zij er op dezelfde wijze van kunnen genieten als de gewone werknemers van de betrokken onderneming.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens